A Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítő Szolgálatának tájékoztatója
bűncselekmények áldozatai számára

 

1. A sértett fogalma és legfőbb jogosultságai:

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) értelmében sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette. A sértett jogosult arra, hogy

 

2. Az áldozat fogalma

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről
szóló 2005. évi CXXXV. törvény (továbbiakban Ást.) nem csak a bűncselekmények sértettjeit, hanem mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedtek sérelmet. Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) továbbá az a vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel ok-okozati összefüggésben áll.

 

3. Az Áldozatsegítő Szolgálat által nyújtható támogatások:

 

 

 

4. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének feltételei:

 

5. Az Áldozatsegítő Szolgálat elérhetősége:

Veszprém Megyei Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálat
Cím: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 10. 3/3.
Telefon: 88/590-378
Fax: 88/590-376

 

Letölthető dokumentumok

 

IGAZOLÁS
az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata részére, a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 11.§ alapján
 KÁRENYHÍTÉSI KÉRELEM